MTB shock

Fusion 360, Blender, Photoshop

All Ternevision.

Klicka här för att visa innehåll från YouTube.
Learn more in YouTube’s privacy policy.

 

Yummy details:

 

Touchups in post – texts & logos:

Tags:

© 2024 Jonas Ternevall.